Monthly Archive: maj 2021

Død med corona? Død med vaccine?

Den 12. maj så jeg et opslag fra Sazeline, der viste, at der var 4415 mennesker, der var “død med vaccine”. Tallene kom fra en aktindsigt, som SSI sendte til Lars Grangaard Olesen, og som han postede på facebook.

https://twitter.com/SaselineS/status/1392445467410288643

Jeg blev straks skeptisk, fordi statistikken viste præcis det, som jeg gik og frygtede: At vaccinerne ikke var så uskyldige og sikre, som det glansbillede myndighederne og medierne forsøger at opretholde. Jeg skrev derfor et tweet, hvor jeg skyndte mig at sige, at vi måtte være påpasselige med den aktindsigt, for der er interesser både på den ene og anden side af vaccinen.

Bemærk, at jeg ikke sagde, at aktindsigten var falsk, men blot at vi skal passe på vores “confirmation bias” og hvis den viste sig at være falsk, kunne det give bagslag. Jeg kender ikke Lars Grangaard Olensen eller sagen, men opdagede en fejl i teksten i aktindsigten, som gjorde mig skeptisk over aktindsigtens validitet. Fejlen fik den til at ligne et stykke sløset arbejde. Se den på billedet herunder.

Hvis statistikken fortæller om vaccination, hvorfor nævner teksten så Covid-19? Den sætning er en standard sætning, de klistrer på alle deres corona statistikker. Det er en simpel copy-paste fejl fra personen, der skrev teksten. Er det sandsynligt, at en ansvarsfuld offentlig institutions medarbejdere begår sådan en simpel fejl? Er det ikke netop i aktindsigter, at man skal sikre, at teksten er så fejlfri som mulig?

Jeg kontaktede derfor SSI samme dag for at anmode dem om at bekræfte, at det er deres tal, og det er dem, der har udsendt aktindsigten. Få dage senere svarede SSI, hvor de bekræftede at have sendt aktindsigten.

Med bekræftelsen fra SSI kan jeg at stable lidt statistik på benene for at sammenligne risikoen mellem at tage vaccinen og ikke at tage vaccinen. Jeg følger Sazelines råd: “Do the math”.

Den elendige statistik

Hvis vi åbner SSIs hjemmeside for corona overvågning, kan vi se deres dashboard, hvor de bl.a. præsenterer antal dødsfald og noterer en procentsats. Den 21. maj var 2.506 ud af 271.908 danskere død op til 30 dage efter at have fået en positiv corona test, som svarer til en procent på 0,9. Men den forsimplede måde at opsamle data på tager revl og krat med. Mennesker der bliver kørt ned, der begår selvmord, der tager en overdosis, får blodprop, hjertestop, lungebetændelse kommer med i statistikken – listen af ting et menneske kan dø af er meget lang. Det ved SSI jo også godt selv, og de får jævnligt gennemgået dødsattesterne (så vidt jeg ved blev den seneste bragt af DR), sådan de kan vise, at langt de fleste (>90%) ikke er død med corona, men af corona.

Problemet med den tilgang er, at dødsattesterne følger WHOs guidelines, som længe har været påvirket af deres politiske interesser i corona “pandemien”. Der er bestemte kriterier for hvert felt, som lægen skal udfylde som beskrevet af guidelinen. Generelt set er det ofte meget svært at udfylde en dødsattest, fordi der tit er flere faktorer, der medvirker til dødsfaldet. Hvad er den væsentligste årsag til dødsfaldet? Hvilke er medvirkende? Det er lægens vurdering i sidste ende, og attesterne ville blive sværere at bruge til statistik, hvis hver læge kunne følge sit eget system. For at få en standardiseret kode for udfyldning af attesten, skal lægen følge en eller anden guideline. På den måde får disse guidelines væsentlig indflydelse på, hvad der står i dødsattesten.

Guidelinen er en mulighed for at sikre, at der på dødsattesterne ikke står noget, som går mod de politiske interesser. At kigge på disse felter er derfor ikke en garanti for at nå nærmere sandheden, men er en smart måde at omgå et grundigt arbejde for at kunne etablere en mere præcis dødsårsag: obduktion, lægefaglig vurdering af patientens forløb fri for politisk indflydelse og en solid videnskabelig undersøgelse af hvert eneste dødsfald. Men det bruger myndighederne ikke mange penge på, de går i stedet til testkampagnen. Det kan man ind i mellem tænke lidt over.

Vi må derfor i udgangspunktet betragte corona statistikken i værste fald som mangelfuld og uvidenskabelig og i bedste fald som politisk bestemt (afhængig af hvad læseren mener om de to muligheders slethed, kan det være omvendt!). Vi står med andre ord på et skrøbeligt fundament, hvad coronastatistikken angår.

På grund af coronastatistikkens beskaffenhed efterspurgte jeg i lang tid en lignende statistik for vaccinen, så vi i det mindste kunne sammenligne de to på lige fod. Det var netop det, som SSI leverede den 11. maj.

Inden du ser tallene, skal du være opmærksom på, at statistikken ikke viser noget om årsagssammenhæng, hverken for vaccinen eller for sygdommen. Du skal altid være kritisk overfor det, som du læser. Du må ikke bare stole på mine tal. Gå dem igennem selv, find andre kilder og vær kritisk overfor dem alle.

Er det en god idé at tage vaccinen?

Der kan være flere grunde til at tage vaccinen. I det nuværende politiske vanvid kan jeg godt forstå dem, som vælger at tage vaccinen for at slippe for at skulle coronatestes hele tiden. Det er et personligt valg, og jeg forstår godt, hvis man ikke vil stille sig op og sige, at man er fritaget for coronapas. Der er også andre, der mener, at de får en helbredsmæssig fordel af at tage vaccinerne, bl.a. fordi de stoler på myndighedernes godkendelse af vaccinerne. Mine tal kan ikke udelukke, at der er helbredsmæssige årsager til at tage vaccinen i det enkelte tilfælde. Det er meget væsentligt at gøre sig klar over, at tallene her bare er statistik og viser intet om din personlige risiko for det ene eller andet. Husk, at tallene er baseret på 30 dages tidsforløb, hvor ethvert dødsfald kritikløst bliver kastet ind i statistikken.

Før vi går videre skal vi huske på, at tallene for vaccinestatistikken kommer fra perioden 27. december 2020 til 11. maj 2021, hvor aktindsigten blev givet. Jeg har derfor udtaget corona-tal for perioden og sammenlignet dem med de tal fra hele epidemien.

Først bør vi kort genopfriske coronatallene. Hvad er hver aldersgruppes risiko for at dø med corona?

Kilde: SSI ugentlig opgørelse med overvågningsdata 11 maj 2021 via archive.org

Det er svært at få øje på en dødelighed for aldersgrupper under 50 år. Vi skal have luppen frem for at se dem, mens det er let at se for aldersgrupperne over 50. Men vi kan ikke tage disse tal og sammenligne med vaccinestatistikken. Vi er som mennesker interesseret i den risiko, vi løber ved at fravælge vaccinen på den ene side og ved at tage vaccinen på den anden. Vi vælger ikke mellem at tage vaccinen og tage corona. Så vi skal derfor justere dødeligheden ved corona med risikoen for at få sygdommen. Ser man på, hvor mange blev smittet pr aldersgruppe fra epidemiens start og til 11. maj, kan vi se, at risikoen for at blive smittet i de forskellige aldersgrupper ser sådan her ud:

Kilde: Danmarks Statistik tabel FOLK1A, data fra 2020K1 og SSI ugentlig opgørelse med overvågningsdata 11 maj 2021 via archive.org (ovenfor).

Vi kan se, at hvis vi ikke tager mod vaccinen, så løber vi en risiko på dødelighed ved sygdommen gange med smitterisiko. Det er det relevante risikobillede at se på. På den ene side får du vaccinen 100% sikkert, når du vælger den, mens din risiko ved at få sygdommen er langt lavere end 100%. Bemærk at jeg vælger at tage al data med fra epidemiens start i 2020 som risiko ved corona. Det svarer til godt et års statistik. Det kan ikke fortælle dig noget om, at risikoen næste år er den samme som i år. Hvis vaccinen virker, og hvis mange tager den, så vil smitterisikoen være lavere til næste år. Hvis og hvis.

For at vise vaccinestatistikken har jeg været inde og hente data fra aktindsigten og grave vaccinestatistik frem fra SSIs database. Jeg har så opdelt data fra aktindsigten i aldersgrupper og divideret antal døde pr 1. og 2. stik med antal vaccineret med 1. og 2. stik. Det giver en procentsats, som vi kan sammenligne med risikoen for corona.

Husk på at tallene her viser, hvad aldersgruppens smitterisiko var fra epidemiens start til 11. maj, mens jeg bruger dødeligheden fra perioden uge 1 til 18 2021 (som er højere end årsdødeligheden). Vaccinedødeligheden udregner jeg for hvert stik og lægger risikoen sammen, da hver person skal have to for at blive færdigvaccineret.

Kilde: Aktindsigten og egne beregninger fra FOLK1A og SSIs ugentlig opgørelse med overvågningsdata 11 maj 2021 og 2. januar 2021 via archive.org.

Bemærk, at der ikke er en eneste aldersgruppe, hvor færdigvaccination er mindre risikabel end ingenting at gøre. Bemærk også, at vi ikke har data for vaccinens effektivitet på hele befolkningen. Der er for Pfizer vaccinen (som efterhånden er den eneste tilbageværende vaccine i det danske program) kun et pilotstudie, som først afsluttes i april 2023, der ligger til grund for at tro, at vaccinen beskytter mod svære covid-19 symptomer og død. Det kan altså ende med, at vaccinen bare er en yderligere risiko oveni corona risikoen. Det kan også være, at vaccinen giver forøget risiko ved andre sygdomme. Det ved vi stadig ikke med en rimelig sikkerhed.

Med andre ord er det ikke din totale risiko ved vaccinen, du kan se her. Det er kun en sammenligning mellem risiko for at dø med corona og dø med vaccinen, der ses her.

Det er vigtigt at huske på, at risikoen for at blive smittet med corona ikke er den samme over hele landet, ikke er den samme afhængig af familieforhold, arbejdsforhold, modtagelighed, aktivitetsniveau, fritidsinteresser og en lang række parametre. Stiger smitterisikoen, stiger dødsrisikoen naturligvis også, da dødsriskoen er et produkt af dødelighed og smitterisiko.

Sørg derfor for at undersøge forholdene der er relevante for dig selv og træf din egen beslutning ud fra din egen risikovurdering.

“De ville være døde alligevel”

En af kommentarerne omkring vaccinedødsfaldene er, at de som er død med vaccine ville være døde alligevel. Det kan godt være tilfældet, da gennemsnitsalderen af de døde med vaccinens første stik er 82,1år og for andet stik er den 82,5år (data fra aktindsigten og egne beregninger). SSI skriver, at “der i langt overvejende grad er tale om gamle mennesker og udsatte borgere“, hvilket stemmer overens med gennemsnitsalderen på de døde. Det samme er tilfældet med corona dødsfaldene. Det er også i langt overvejende grad tale om gamle mennesker og udsatte borgere, der dør med corona.

Ser man på risiko ved vaccine vs corona, kan man også indvende, at vaccinen er givet specifikt til de skrøbelige, mens corona rammer tilfældigt. Derfor kan corona statistikken være neutral, mens vaccinestatistikken er biased mod de mest skrøbelige. Det er en fair indvending mod flere af aldersgrupperne, hvor kun få procent af gruppen har fået vaccinen. Men det gælder ikke for aldersgrupperne over 80, da mere end 91% af de grupper er færdigvaccineret, eller for 70-79 åriges risiko for første stik. Så skal man hævde, at det er de sidste 5-9%, der er de stærke og at de 91-95% af gruppen ikke repræsenterer gruppen – men det tror jeg er lidt urealistisk.

Se nedenfor.

Men statistikken beviser ingenting. Hverken at man dør af corona eller vaccine, eller at man dør med corona eller vaccine. Der må lidt mere grundig undersøgelse til, før vi kan afvise dødsfaldene som “naturlige” eller forventede. Vi kan måske håbe på, at der en skønne dag bliver lavet sådan en dansk undersøgelse.

Lav dødelighed – ingen influenzasæson?

I samme nyhed skriver SSI, at vi for tiden kan konstatere et meget lavt dødstal i Danmark, at vi er i en situation med underdødelighed.

Det passer også.

 

Kilde: EuroMOMO 65+ years excess mortality

Ved at se grafen her, kunne man let komme til at tænke, at hvis man tog corona vaccinen, så havde man større end normal chance som 65+ årig for at overleve uge 1 til 18. Men det lyder mystisk, at en vaccine skulle beskytte mod andre dødsårsager end en ny sygdom, de ikke kunne dø af før 2020. Der må være mere på spil.

SSI skriver, det skyldes, at restriktionerne virker mod influenzaepidemien. Men det forstår jeg ikke helt. Det er jo virkelig voldsomt så effektivt, det har virket mod influenza, mens det tilsyneladende har haft stærkt begrænset effekt (hvis nogen) på corona. Hvis det er restriktionerne, der er skyld i den udeblevne influenza-epidemi, så burde vi se en influenza-epidemi i Sverige, der ikke har gjort brug af restriktioner i samme grad som Danmark.

Den svenske folkhalsomyndigheten (sig det fem gange hurtigt…) skriver ligesom SSI, at influenzasæsonen har været meget lavere end forventet, med 29 positive test ud af 160.000 prøver i hele sæsonen. Derudover skriver de også, at det skyldes de svenske anbefalinger for at mindske coronasmitten.

Dvs. i Danmark er det restriktionerne, fordi de danske politikere kører en restriktionspolitik, mens det i Sverige er anbefalinger, da politikken her bygger på anbefalinger i stedet. Det var dog belejligt, at præcis den valgte politik har ført til sådan en godt resultat.

Men vi kan også se, at der i begge lande har haft hver sin udvikling i corona smitten. Ser vi på hvor stor andel af befolkningen, der blev smittet med corona igennem epidemien, kan vi se, at de to lande har haft væsentlig forskellig smitteprocent pr. aldersgruppe.

Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A og Statistikdatabasen.scb.se Population samt Folkhalsomyndighetens dashboard fra 13. maj

Med så forskellige resultater på corona er det bemærkelsesværdigt, at influenzasæsonen er blevet effektivt fjernet i begge lande. Jeg ved ikke hvorfor og jeg har ikke læst mig frem til noget godt bud på det. Jeg er skeptisk overfor idéen om, at det skulle være restriktionerne, der har fjernet influenzaepidemien. Hvorfor har Sverige så heller ingen influenza?

Afslutning

Det er vigtigt at sige igen, at tallene ovenfor ikke viser, hvor mange der er død af corona eller død af vaccinen – eller hvilken vaccine, der er brugt. Statistikken viser ikke, hvad din personlige risiko er for vaccinen eller for corona. Det er bare statistik, der er opsamlet på en tåbelig, men sammenlignelig, måde.

Hvis det hele er så tåbeligt, som jeg siger, hvorfor skriver jeg så dette indlæg? Årsagen er ganske enkelt, at jeg forsøger at bruge mainstream argumenterne for farligheden ved corona mod vaccinen, som der bruges mange kræfter på at overtale danskerne til at tage. Hvis man er tryg ved at postulere, at der er x antal dødsfald af corona baseret på den statistik, så bør man være lige så tryg ved at postulere, at der er x antal dødsfald af vaccinen. Statistikken er indsamlet på samme måde. Det er en elendig måde, men det er trods alt sammenligneligt.

En anden væsentlig årsag er at vise, at dødeligheden ved vaccinen også er meget lav, selv med den elendige måde at indsamle data på. Jeg ser ofte på twitter og andre steder, at overdrivelsen om vaccinens dødelighed lever i bedste velgående. Ind i mellem når den højder, hvor hvert eneste stik er en dødelig dosis tungmetaller, der slår dig ihjel på stedet. Omvendt bagatelliserer myndighederne bivirkningerne ved vaccinen, og siger, at man bare får en øm skulder, mens skeptikerne mener, at man får en chip i armen, bliver magnetisk på indsprøjtningsstedet eller der sker andre dramatiske hændelser i forbindelse med vaccination.

Et spinkelt, naivt håb kunne jeg også fremsætte. Nemlig at hvis vi blidt provokerer myndighederne med deres egne tal på en rimelig sober måde, bliver de nødt til at tage sig sammen og levere bedre videnskab. Ved at vise nogle “grimme” tal som ovenfor, kan det være, at myndighederne endeligt tager sig sammen og etablerer et solidt videnskabeligt fundament, så vi kan få ordentlige tal for at sammenligne vaccinen med sygdommen.

Det er alt jeg ønsker. Et informeret samtykke, hvor informationen er bygget på grundig videnskab og ikke det makværk vi har at forholde os til i dag.