Status for 20229 minutters læsning

Coronapolitik ved årets start

2022 begyndte med en masse corona tvang. Idioterne på Christiansborg havde igen indført tvunget mundbind, tvunget coronapas og andre skøre foranstaltninger angiveligt for at begrænse corona smitte. Omikron blev den dominerende variant fra årets start, og for den enkelte person fik det risikoen for alvorlige forløb til at dale yderligere fra et i forvejen meget lavt niveau.

Men den totale risiko ved corona blev ikke mindre, da omikron varianten var mere smitsom. Det kunne enhver tydeligt se i de daglige corona tal, der viste, at antal smittede i løbet af januar begyndte at nærme sig ca. samme størrelse som indbyggertallet i en mellemstor jysk by.

På højden af vaccineprogrammets udrulning, hvor coronapasset angiveligt havde størst virkning, og hvor mundbindskravene skulle dæmpe smitten, fik vi den største epidemi med corona nogensinde. Hvis man ledte efter et bedre bevis på, at hele det danske politiske coronacirkus var en dundrende fiasko, kunne man blot observere udviklingen i smitten i de første måneder af 2022.

Regeringen og deres kumpaner i styrelserne havde på pressemøde efter pressemøde bræget op om deres testkrav, coronapas, isolationsstrategi, smitteopsporing og vaccineprogram som kernen i deres epidemikontrol i mere end et år. Før kunne man teoretisk set have beholdt en vis (naiv) formodning om, at de havde styr på et eller andet, da hospitalerne i det mindste ikke blev overbelagt. Men under omikronbølgens syndflod blev det svært at undgå at se, at de havde ikke kontrol med noget som helst.

Under den buldrende omikronbølge kunne man let have troet, at politikerne igen ville lukke samfundet hårdt ned: Ingen måtte se nogen som helst, og alle forsamlinger skulle forbydes og retsforfølges, hvis flere end 5 var samlet. Men til min store glæde valgte regeringen og deres nikkedukker i styrelserne pludseligt at ændre forklaring til det stik modsatte. Lidt karikeret og firkantet sagt: Nu var corona ikke længere farlig. Sygdommen var så mild, og derfor kunne man opgive alle restriktionerne. Nu betød det heller ikke noget, at der var rekordmange smittede, for de var jo faktisk ikke rigtigt syge af corona, og da slet ikke indlagt pga. corona. Smitten blev så høj, at de begyndte at postulere, at det var en tilfældighed, at man blev indlagt med en positiv corona test. Man var jo slet ikke rigtig syg af det. De sagde pludseligt det samme, som kritikere af coronapolitikken har sagt gennem meget af forløbet, nogle sågar helt fra starten.

Det var tydeligt, at myndighederne og regeringen var ude i en panisk rygsvømning. Nu måtte tiltagene stoppes i en fart, før myndigheder og den politiske elite blev afsløret som komplet inkompetente. Coronas Vidner var fortrinsvis stadig med på den snart totalt gennemhullede historie om statens fantastiske succes med coronabekæmpelse, og de skulle jo gerne kunne blive i troen.

Årets højdepunkt

Pressemødet d. 26 januar 2022 er årets højdepunkt. Det var her, restriktionerne blev ophævet. Endelig blev danskerne frie af epidemikommissionens diktatur og af Folketingets hysteriske overreaktion og dystopiske menneskesyn.

Et citat vil jeg bringe frem, for det indkapsler essensen i løgnen for hele forløbet. Mette Frederiksen siger følgende på pressemødet:

Vi har rigtig mange, der er smittede lige nu. Vi forventer højere smitte i den kommende tid. Og når vi på et tidspunkt når toppen, hvad der forhåbentlig ikke er så lang tid til, så skal alle også indstille sig på at nedstigningen fra toppen kommer til at tage tid.
Med andre ord, der vil være udbredt samfundssmitte i lang tid.
Og for nu at bruge et nordjysk udtryk om dét – det bliver bøvlet i den kommende tid.

Kilde: Statsministeriets pressemødearkiv

Min fremhævning.

Danskerne fik deres frihed til at have samkvem med samtykke igen. De uvirksomme restriktioner bliver ophævet, og det overlades til frie mennesker at afveje fordele og ulemper ved socialt samkvem uden at tage hensyn til epidemikommissionens tåbelige, ineffektive nonsens som mundbind, forsamlingsforbud, coronapas osv. Det kalder Mette Frederiksen “bøvlet”. Det er en exceptionel idiotisk udtalelse, men indeholder netop det niveau af idioti, der indkapsler essensen af næsten 2 års destruktiv, evidensløs og kommunistisk centralplanlægning.

Denne og resten af hendes forudsigelser var fuldstændigt forkerte. Smitten faldt næsten øjeblikket efter, at restriktionerne blev fjernet. Det var tilfældigvis på dette tidspunkt, at omikronsmittens naturlige top lå. Den havde politikerne ingen indflydelse på, og dem og deres “eksperters” forudsigelser har vist sig at være fuldkomment håbløse fra en kant af.

Faldet var præcis sådan, man kunne have forventet. Den fulgte den samme kurveform som alle de andre epidemier havde fulgt. Det er ligegyldigt, om samfundet var lukket ned, fuldt åbent, eller delvist åbent. Det var ligegyldigt om 10%, 50% eller 80% af befolkningen havde fået vacciner mod sygdommen. Kurveformen var den samme og hastigheden af faldet var den samme. Restriktionerne og vaccinerne har ingen målbar nytte gjort (vaccinernes bivirkningsprofil ser efterhånden ud til at være stærk nok til at neutralisere en eventuelt positiv virkning overfor covid-19), men har til gengæld kostet skatteyderne og de danske borgere dyrt i frihed og velbefindende.

De fleste danskere ville dåne, hvis de læste ovenstående synspunkt. For det ville betyde, at de hoppede med på noget så fjollet som et modefænomen, og opførte sig totalt åndssvagt og utilstedeligt overfor andre mennesker, bare fordi de var villige til at tro på nogle skråsikre politisk udpegede eksperter og deres utestede hypoteser om kausale forhold mellem menneskets handling og smittebeskyttelse mod corona. Hold afstand, sprit af, bær mundbind, tag vaccinen, brug corona test før forsamlinger osv.

Mit synspunkt er også grelt på en anden måde. Det ville også betyde, at de, som har fulgt myndighedernes nævenyttige tilgang til videnskab og politisk kontrol, har mistet meget uden at få en gevinst for deres indsats. At mange af deres tanker og handlinger, tilrettelagt efter myndighedernes anbefalinger, har været kostbare, men virkningsløse.

Krigen

Men knapt havde danskerne oplevet en måned uden restriktioner, før den russiske præsident Putin sendte hæren ind i Ukraine. Det skulle være en “specialoperation”. Hæren ville blive mødt med blomster og jubelråb som befriere af den undertrykte region Donbas. Men det trak ud med at vinde landområder, og befolkningen var knapt så entusiastiske for at blive besat af den russiske hær.

Alt der er sket i Ukraine som resultat af krigen, er en tragedie for den almindelige befolkning og den menige soldat. Der er formentlig kun en håndfuld vanvittige soldater, der rent faktisk gerne vil skyde på fjenden, fordi de har et personligt had mod dem, resten vil gerne hjem til deres familier og leve et fredeligt liv med arbejde, familie og venner. Derimod er det de politiske ledere, der vil have skatteyderne til at betale for, at to hære kæmper mod hinanden til deres ære og prestige. Men det er ikke dem, som bliver ofrene for krigens rædsler, eller betaler så meget som en tusindedel af en procent af omkostningerne. De lever begge et behageligt liv, hvor de kan føle sig rigtig vigtige på hver deres side af konflikten.

En ting er, hvor frygtelig krig altid er. En anden ting er, at regeringen som sædvanlig griber chancen for at udnytte situationen til sin egen fordel. I et hastværk kunne lobbyorganisationer som GreenPowerDenmark (tidligere Dansk Energi) endelig få udrullet sit fjernvarmenetværk og bekæmpe naturgasnettet, som er den største og mest potente konkurrent til fjernvarme. Al naturgasfyret varmeproduktion skal indstilles, og fremover må naturgas kun bruges til kraftvarme – med få undtagelser. Den politiske sejr går til dansk fjernvarmelobby.

Man kan sige, at det er idioti. Vi er i Danmark så godt som selvforsynende med naturgas (med en kort undtagelse 2019-2023, da gasfeltet Tyra er ved at blive ombygget), og hvis det er økonomisk effektivt at bruge naturgas frem for fjernvarme, fx i mindre byer, så lad dem da futte naturgas af til ren varmeproduktion. Men den slags fornuft preller af på idiotien, der synes at være uigennemtrængelig tæt.

Afvikling af varmeproduktion fra naturgas har naturligvis intet som helst med krigen i Ukraine at gøre – men det er åbenbart lige meget. Ethvert påskud skal bruges for at hyppe lobbyisternes kæphest. Alt skal proppes ned i en politisk fortælling om krise og politisk handling til undsætning. Naturgas blev portrætteret som farlig, fordi det støttede Putin i kampen mod Ukraine. Men som jeg forsøgte at demonstrere i mit indlæg om sanktionerne, er det kun få procent af betalingen for naturgassen, der bruges på den russiske hær (og det er kun midlertidigt, indtil gasfeltet Tyra igen begynder at levere gas til danskerne i 2023 – men allerede i efteråret 2022 bruger vi Norsk gas fra Baltic pipe).

For tiden er der således ingen gasleverance fra Rusland, men tilsyneladende kører idioterne på Christiansborg videre med deres destruktive anti-naturgas politik, som kommer til at koste danskerne dyrt. Varmepumper er ikke et godt alternativ til naturgas alle vegne, for dens effektivitet afhænger af husets varmeinstallation. For gulvvarme og velisolerede huse er det formentlig en fin investering. Det forholder sig oftest modsat i gamle huse med radiatorer, som kræver en høj fremløbstemperatur. For ved høje fremløbstemperaturer er varmepumper markant mindre effektive – men naturgasfyrets effektivitet er til sammenligning stort set upåvirket heraf.

Det bedste ville være at lade husstandene opveje fordele og ulemper og vælge selv. Den politiske tvangsløsning er for mange husstande dyrere og værre end at fortsætte med naturgas. Og så har vi ikke engang understreget, at anskaffelsesprisen på et gasfyr er mange tusinde kroner mindre end en varmepumpe. Men ligesom med corona er der nultolerance. Man skal skifte til varmepumpe, fordi Putin.

Gad vide, om nogle af de samme typer tænker på, at de med deres støtte til det ukrainske forsvar også medvirker til at slå ukrainere ihjel? Ikke kun fordi den fortsatte støtte medvirker til at forlænge og forværre krigen, men også i samme nultoleranceånd fordi, at det er velkendt, at nogle af tabene af menneskeliv skyldes “friendly fire”. Dvs. ukrainere, der ved en fejl bliver skudt af andre ukrainere. Hvis man tog nultolerancen seriøst, måtte man af samme årsag undlade at støtte den ukrainske hærs forsvarsbudget med penge. Det er næppe noget, der bekymrer de Sande Troende, der sender penge til Ukraines forsvarsbudget og nægter at købe Ecco sko.

Således kom selv danske virksomheder under hetz, fordi de havde vovet at fortsætte med at producere deres varer i Rusland. Vi skal alle sammen køre hetz mod enhver russer, fordi de er russere. Danske virksomheder, som ikke vil deltage i hetzen, skal man så åbenbart også hetze imod. Stand with Ukraine, solidaritet, sammenhold, og alt det kollektivistiske nonsens. Pres russerne til at presse Putin. Gør dem fattigere, for så vil de bekæmpe regeringslederen. Det er tilsyneladende teorien, som gælder for russerne, selvom det er normalt, at fattiggørelse herhjemme gør folk mere afhængige af statsmagten og mere passiv overfor regeringslederen. Man tror simpelthen, det forholder sig modsat i Rusland. Mageløst.

Jeg ved ikke, hvor nemt det bliver at presse Putin midt i en igangværende krig. Som eksempel kunne vi ved selvsyn se, hvad der skete med enhver, der forsøgte så meget som at kritisere Mette Frederiksen for hendes coronahåndtering i det tidlige forløb, hvor det lykkedes at blæse opfattelsen af corona op til en krise. De fik lemmingernes vrede at føle. Det er sandsynligvis samme problem, som møder Putins kritikere. Der er en hård kerne af lemminge-russere, der angriber alle, der kritiserer Putin. Ellers bruger styret andre midler til at håndtere politiske konkurrenter, som de i 2015 “håndterede” Boris Nemtsov. Jeg skulle ikke nyde noget af at lede en opstand derovre.

Men der er også problemer med den historieløse kritik af danske virksomheder, som producerer i Rusland. De kom ikke dertil på egen hånd, men blev hjulpet overordentligt godt på vej af den danske stat. Jeg skrev et indlæg, der belyste, at fx Rockwool kom ind i Rusland med den danske stats hjælp, opildnet af det politiske system og hjulpet af både diplomaterne og kongehuset. Men nu skal man naturligvis afsværge hele investeringen, både den politiske og den markedsorienterede, for nu er det på mode at hade alle russere. Det er som om, der er flere elementer fra coronapolitikken og massepsykologien, der går igen her. Nultolerance og massehysteri. Suk.

Hits på bloggen

I årets løb har jeg skrevet sølle 10 blogindlæg. De har til gengæld taget meget længere tid at skrive, fordi jeg valgte at foretage en vis research først. Dertil kommer også min anmeldelse af bogen “Den lille guide til penge, krak & bobler” som afstedkom en kort dansk mønt- og pengehistorie.

I alt har forsiden fået omtrent 17.700 hits i 2022. Top 10 mest populære sider er gamle indlæg, med undtagelse af en, der fik 962 hits i 2022, som er skrevet samme år.

5 Tillid til myndighederne 3: Massetest, falske positive og opblæste corona tal /tillid-til-myndighederne-3-massetest-falske-positive-og-opblaeste-corona-tal/ 962

 

Til sidst vil jeg bare takke dig, fordi du læser med på bloggen! Jeg håber, at du får noget ud af det 🙂

 

2 Comments

 1. Carsten Steno

  Hej

  Kender du nogle økonomer i Wien, der hylder den østrigske skole eller er de alle i USA

  Reply
  1. Uffe (Post author)

   Hej,
   Ja. Jeg stødte på Rahim Taghizadegan på mit besøg i Wien i 2019, han bor i Wien og er tilknyttet den østrigske skole. Han deltager ofte ved Property and Freedom Societys møder i Bodrum og har en profil på mises.org. https://mises.org/profile/rahim-taghizadegan

   https://www.youtube.com/@PropertyandFreedomSociety/search?query=rahim

   Han er en flink og snakkesaglig mand og at dømme efter hans tilhørsforhold en ægte misesianer 🙂

   Reply

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

9 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.