Seneste indlæg

Velkommen til Liberale tanker

Liberale tanker har svære kår i dagens Danmark. De fleste danskere er opvokset i et miljø hvor hovedparten af danskerne på den ene eller anden måde er afhængig af offentlige midler i form af overførsler, subsidier eller lønninger.

Udover at opvæksten for danskerne er sket i et miljø, hvor det offentlige fylder meget, begås vi dagligt med hinanden i en atmosfære, hvor de ansvarlige diskussionsemner er hvordan det offentlige system skal tilrettelægges for at skabe det bedste samfund. Der er sjældent plads til tanker om at samfundet rent faktisk kan styre sig selv, og staten ikke har succes med at rette de frivillige samfundsbevægelser til, uden at ødelægge mere end den skaber.

I uddannelsessystemet lærer vi eksempelvis at samfundsfag er læren om hvordan politikerne vedtager love, hvordan magtens tredeling teoretisk fungerer og hvordan demokratiet og den politiske proces sørger for at alle bliver hørt og ingen lider overlast. I samfundsfag lærer du intet om markedsøkonomi. Du får ingen introduktion til hvordan frivillige transaktioner mellem to personer skaber større tilfredsstillelse for begge personer. Du lærer ikke at love opstår i samfundet og er af menneskelig oprindelse mellem ligeværdige parter.

Kort sagt, så lærer vi under opvæksten og i vores uddannelsessystem, altså vore unge år hvor vi lettest lærer og har mindst erfaring til at rejse skepsis, at staten er det rette værktøj til at forme samfundet med. Vi går i en atmosfære hvor vi ikke taler om at staten står i vejen, vi anerkender sjældent det logiske i at staten har monopol på en række afgørende områder såsom lovgivning og lovhåndhævelse. Ganske som i gamle dage, da flertallet troede at kirken var nødvendig for at opbygge og fastholde en næstekærlig moral, således tror flertallet i dag at samfundet har brug for staten til at holde os på dydens smalle sti, for vores egen skyld, og især for de svages skyld.

Formålet med denne blog er at ryste det fundament ved at tale om de alternativer samfundet har, både dem vi har brugt før i tiden, men også de muligheder der ligger foran os. Det er efter bloggerens klare opfattelse muligt at skabe et samfund hvor statens indflydelse er kraftigt reduceret, i erkendelse af at den centrale forskel mellem stat og samfund er at udviklingen i samfundet er baseret på frivillige relationer, mens de påduttede systemer fra det offentlige er baseret på lovgivningens tvang og et voldsmonopol til at rette borgerne ind.

Her på bloggen vil du finde en gennemgribende anderledes måde at anskue samfundet og staten på. Der findes mange typer liberale du kan støde på, men her på bloggen bliver du præsenteret for den klassiske variant der tilhører en filosofisk retning der tager ejendomsrettens  ukrænkelig strengt alvorligt.

Velkommen til.