Teknologi er et svagt liberalt argument mod taxaloven4 minutters læsning

Den nye Taxalov debatteres i de seneste par dage. Som ethvert andet politisk kompromis, forsøger nu hver af de indblandede partier at påpege at netop de elementer som de fik forhandlet igennem er de vigtige, og at hvis det ikke havde været for de andre partier, var loven blevet meget bedre. Både Socialdemokraterne, DF og Liberal Alliance er derfor i medierne med udtalelser der fremhæver deres bidrag til loven og forsøger samtidigt at udstille den resterende del som et onde der måtte accepteres for at få indfriet partiets egne ønsker.

Liberal Alliance forsøger i indeværende stund at redde noget af deres renommé som det mindst socialdemokratiske af de 9 socialdemokratiske partier. De nye Taxalov som præsenteres af “ultraliberalisten” Ole Birk Olesen, forsvares som værende et skridt i den rigtige retning siger bl.a. Joachim B. Olsen til DR.

Joachim B. Olsen ærgrer sig over at taxaloven ikke bliver “moderne” men kun trækker lovgivningen frem til år 2000, altså før Uber ankom på markedet. Dermed fokuserer Joachim B. Olsen retorisk på et tidsperspektiv hvor det vigtige element at tale om er teknologi, og undertoner af at det frie marked er moderne, indfinder sig også mellem linjerne.

Midlertid er teknologien ikke vigtig i forbindelse med de frie markedskræfters evner til at føre til stigende levestandarder, større mulighed for at vælge sin beskæftigelse og større mulighed for at bruge sin ejendom til egen og andres største tilfredsstillelse. Det frie markeds funktion var lige så effektiv i 1900-tallet som det er i dag til at skabe rigdom, frihed og samarbejde. Joachim B. Olsens fokus på teknologi alene virker derfor i mine øjne forfejlet.

Liberalisme drejer sig om ejendomsretten

Hvis jeg i stedet må dreje læserens opmærksomhed over på hvad liberalisering går ud på, og hvad økonomisk frihed virkelig betyder, så vil jeg først og fremmest sige at det afgørende element er ejendomsretten: Når du ejer noget, betyder det at det økonomiske gode er i din kontrol, og du kan gøre med den præcis hvad du ønsker. Såfremt du ikke bruger den på en måde der skader andres lige ret til at bruge deres ejendom, så er du fri til at tage din i anvendelse som du ønsker. I en fri økonomi betyder det at individets fundamentale magt over sine egne besiddelser medfører at et socialt engagement belønnes af kunderne mens en egoistisk anvendelse ikke gør. Hvis du vælger at afskære andre fra at få del af glæden ved din ejendom, så fravælger du indkomst som belønning for at dele med andre. Med andre ord: Markedspriserne lokker dig til at bruge din ejendom på en social optimal måde, hvor din ejendom bedst bruges hvis du deler den med andre, ved at udleje, producere og sælge eller ved at investere. I det frie marked må man ikke bruge tvang mod andre, i det frie marked lokker vi hinanden til at samarbejde, ved at tilbyde modydelser for andres ydelser. På denne fredelige måde bygges et frit samfund op på frivillige interaktioner, hvor vi hjælper hinanden ved at dele brugen af vores ejendom med hinanden.

Den frie brug af din egen ejendom omfatter naturligvis dit transportmiddel. Hvis du ønsker at sælge ydelser til andre der har et behov for transport, så er friheden til at gøre præcis dette naturligvis givet i den frie markedsøkonomi. I den nuværende kontekst betyder det at præcis de elementer som stadig forhindrer eller besværliggør at du som privatperson kan bruge dit transportmiddel til at hjælpe andre med at få deres behov opfyldt er de elementer som er mod det liberale budskab. Liberalisme drejer sig dermed ikke om teknologi, modernitet eller andet tidsmæssigt relateret til taxakørsel – det drejer sig helt essentielt om at din ejendom må du dele med andre præcis sådan som du finder det bedst for dig, i samarbejde med andre. Vælger du at være taxachauffør, så er det dit valg, og dine kunders valg vil også disciplinere dig til at gøre et ordentligt stykke arbejde – for ellers kommer de ikke tilbage.

Kritik af Liberal Alliance, og et lille nik trods alt

Joachim B. Olsen fokuserer derfor på det forkerte. Teknologi har kun begrænset betydning for den liberale politiske filosofi, udover at det er en stærk driver for ændringer i fremtidens produktion af det man kalder et økonomiske gode. Det er mere effektivt at bruge en smartphone til at arrangere taxakørsel, men det er ikke det som er problemet i taxaloven. Problemet i taxaloven er at du bliver forhindret i at bruge din ejendomsret til at udforske måder hvor du kan tjene andre i samfundet ved at dele din ejendom med andre, og hjælpe andre.

Skulle Liberal Alliance så have stemt imod lovændringen, hvis det virkelig trækker i den rigtige retning? Sandsynligvis ikke. Men efterfølgende ville jeg have sat stor pris på, at de gik ud og sagde, at deres politiske modstandere ikke ville frigive magten, altså kontrollen med taxakørsel, til at lade et friere samfund selv finde ud af hvor mange taxa’er der skal køre på vejene, hvad prisen skal være, og hvilket niveau af sikkerhed, kontrol og service kunderne efterspørger. I stedet for at få en ægte liberalisering der vil føre til glæde for forbrugere og taxachauffører tilsidesættes din mulighed for let og billigt at dele bil med dine medmennesker. Dette er netop pointen, ikke at du ikke må bestille en taxatur på din smartphone.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 4 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.